Novinka !

Zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu plnící úkoly z krizového plánu kraje.
Celá novinka >

Aktualní projekt

na čem dnes pracujeme ?
Celá novinka >

Najdeme cestu, jak efektivně motivovat Vaše zákazníky a nejúčinněji uspokojit jejich potřeby. Poradime jak nejlépe dosáhnout Vašich obchodních cílů. Pomůžeme vyřešit váš problém, odhalíme vaše rezervy v oblasti řízení vztahů s vašimi zákazníky a vybudujeme Vám stabilní a loajální zákaznickou základnu.

Zlepšíme Vaši komunikaci s Vašimi zákazníky.

Pomůžeme s udržováním Vašeho postavení na trhu a nebo ho pomocí našich zkušeností a moderních technologií pomůžeme stabilizovat, získat či obnovit.

Nabízíme Vám:

Připravíme pro vás možné návrhy na základě vašich potřeb, požadavků, omezení a představ.

Vypracujeme studie, návrhy, strategie pro Váš zákaznický věrnostní systém zahrnující konzultace ze všech potřebných oblastí:

Marketingové
(včetně průzkumu trhu, cílových skupin, segmentace, návrhů ideových koncepcí, strategií apod.)

Obchodní
(včetně návrhu katalogu odměn, jejich zajištění a distribuci)

Finanční
(včetně návrhu hodnoty bodu, KPIs, ROI apod.)

Právní a daňové
(včetně návrhu pravidel systému, ochrany osobních údajů, správného účtování věrnostní měny apod.)

Celní řízení
(náš celní deklarant vyřídí všechny nezbytnosti celního řízení apod.)

Provozní
(včetně návrhu procesů, statistik a analýz, kompletního outsourcingu služeb, apod.)

Náš tým je Vám k dispozici jak v době zpracovávání návrhů a studií pro Váš zákaznický věrnostní systém, tak i po celou dobu naší vzájemné spolupráce.

© 4U Consulting 2023