Novinka !

Zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu plnící úkoly z krizového plánu kraje.
Celá novinka >

Aktualní projekt

na čem dnes pracujeme ?
Celá novinka >

V současné době je největší problém komunální odpad, třídění a likvidace nebezpečného odpadu.

Plasma (1).jpg Plasma (5).jpg

Díky předcházejícím zkušenostem naše společnost navázala spolupráci s renomovanou mezinárodní společností, zabývající se mimo jiné i energetickým využitím komunálního a nebezpečného odpadu.

Technologie tohoto procesu představuje nabídku špičkového a jedinečného řešení této problematiky v kontextu vysoké ekonomické rentability a dodržení veškerých ekologických celosvětových parametrů...

02.Par.32627.Image.jpg

Co znamená zplynování ?
Při zplynování jde o téměř úplnou přeměnu organických složek a látek na plynné produkty za pomoci zplynovacího média. Objem biomasy je redukován až o 90%. Jako vstupní surovinu na výrobu syntetického plynu lze použít různé druhy obilovin, trávu a rychle rostoucí dřeviny. Přeměna probíhá za teplot od 700 do 900 °C ve speciálně upravené atmosféře.

Tento plyn lze později využít buď v procesech s parní nebo plynovou turbínou. Pro takové využití je však nezbytné zajistit vysokou kvalitu plynu.

Pro další zplynování se využívají zplynovače s fluidní vrstvou, proudové nebo s nehybnou vrstvou. Zplynování v pevném loži je doposud nejrozšířenější. Pro menší a střední zařízení se jako zplynovacího média využívá vzduch. Pro decentralizované zařízení mohou zplynovací technologie menších výkonů sehrát velkou roli. Vyčištěný plyn může být například využit při kogeneraci v plynových motorech s vysokou účinností.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na info@4uc.cz

http://www.phoenixenergy.com.au/plasma_gasification.php


M
imo jiné v oboru zplynování také spolupracujeme se společností AIR TECHNIC s.r.o..

AIR TECHNIC s.r.o. navrhuje a realizuje dodávky technologických celků a bioelektráren na zplyňování dřevní štěpky v generátorech plynu vlastní konstrukce s výrobou elektrické energie a tepla v kogeneračních jednotkách.

AIR TECHNIC s.r.o. v roce 2015 samostatně dokončil vývoj vlastní technologie pro zplyňování dřevní štěpky – generátoru plynu a návazných plynových zařízení pro filtraci, zchlazení a čištění generátorového plynu, včetně ověření technických vlastností a provozní spolehlivosti v komerčním provozu.

Generátor plynu vyvinutý firmou AIR TECHNIC s.r.o. je zapsán na Úřadu průmyslového vlastnictví – podle §11 odst. 1 zákona č. 478/1992 Sb., v platném znění, do rejstříku jako UŽITNÝ VZOR pod číslem 28354.

http://www.airtechnic.cz/cs/zplynovani-biomasy-bioelektrarna/ 

© 4U Consulting 2023