Novinka !

Zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu plnící úkoly z krizového plánu kraje.
Celá novinka >

Aktualní projekt

na čem dnes pracujeme ?
Celá novinka >

V současné době je největší problém komunální odpad, třídění a likvidace nebezpečného odpadu.

Plasma (1).jpg Plasma (5).jpg

Díky předcházejícím zkušenostem naše společnost navázala spolupráci s renomovanou mezinarodní společností, zabývající se mimo jiné i energetickým využitím komunálního a nebezpečného odpadu.

Technologie tohoto procesu představuje nabídku špičkového a jedinečného řešení této problematiky v kontextu vysoké ekonomické rentability a dodržení veškerých ekologických celosvětových parametrů...

02.Par.32627.Image.jpg

Co znamená zplynování ?
Při zplynování jde o téměř úplnou přeměnu organických složek a látek na plynné produkty za pomoci zplynovacího média. Objem biomasy je redukován až o 90%. Jako vstupní surovinu na výrobu syntetického plynu lze použít různé druhy obilovin, trávu a rychle rostoucí dřeviny. Přeměna probíhá za teplot od 700 do 900 stupňů C ve speciálně upravené atmosféře.

Tento plyn lze později využít buď v procesech s parní nebo plynovou turbínou. Pro takové využití je však nezbytné zajistit vysokou kvalitu plynu.

Pro další zplynování se využívají zplynovače s fluidní vrstvou, proudové nebo s nehybnout vrstvou. Zplynování v pevném loži je doposud nejrozšířenější. Pro menší a střední zařízení se jako zplynovacího média využívá vzduch. Pro decentralizované zařízení mohou zplynovací technologie menších výkonů sehrát velkou roli. Vyčištěný plyn může být například využit při kogeneraci v plynových motorech s vysokou účinností.

Pro více informaci nás prosím kontaktujte na info@4uc.cz

http://www.phoenixenergy.com.au/plasma_gasification.php

 

© 4U Consulting 2023